ผจว.พิษณุโลกลงพื้นที่แก้ปมพันธุ์ข้าวปลอม

ผจว.พิษณุโลกลงพื้นที่แก้ปมพันธุ์ข้าวปลอม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเกษตรกรลงพื้นที่สำรวจแปลงนาข้าวสาธิต พร้อมเกี่ยวข้าวเจือปนทิ้ง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคข้าว ก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยวจริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อ. เมืองพิษณุโลก ได้มีการทำแปลงนาสาธิตเพาะปลูกข้าวพันธุ์ดี ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พันธุ์ กข 47 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยได้ทำการเพาะปลูกด้วยวิธีโยนกล้า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2553 ที่ผ่านมา

โดยทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจแปลงนาข้าวสาธิตในครั้งนี้ เพื่อทำการคัดแยกพันธุ์ข้าวที่เจือปนออกจากแปลงนา เมื่อเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะได้พันธุ์ข้าว กข 47 ร้อยเปอร์เซ็น โดยไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นมาเจือปน พร้อมกับแนะนำว่า หากชาวนาหมั่นดูแลแปลงนาข้าวของตนเอง คอยเก็บเกี่ยววัชพืช และพันธุ์ข้าวเจือปนออกจากแปลงนา ก็สามารถเก็บเมล็ดข้าวในแปลงนาของตนเอง ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป ซึ่งจะแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอม ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี