คนตรังเมินศึกซักฟอกรัฐ-ปาหี่หลอกปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่ จังหวัดตรัง ต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล วันนี้เป็นวันที่ 2 แล้ว ประชาชนชาวตรัง ให้ความสนใจกับการอภิปรายกันน้อย จะให้ความสนใจเรื่องค่าครองชีพ สินค้าอุปโภคและบริโภค ที่มีราคาสูงขึ้น เช่น น้ำมันปาล์มที่ใช้สำหรับบริโภค ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนั้น ราคายางพารา ที่รับซื้อตกลงมาก ทำให้ชาวสวนยาง มีรายได้ที่ลดลงกว่า
ครึ่งหนึ่ง

ต่อเรื่องนี้ นายจักรมนต์ โพธิเมธานนท์ เจ้าของเกาะกระดานรีสอร์ท กล่าวว่า การอภิปราย 2 วัน ระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาล จะเป็นการหลอกชาวบ้าน เป็นการแสดงละครโรงใหญ่ ชาวบ้านดูไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ ปัญหาที่รัฐบาลต้องรีบแก้คือปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกชนิด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นทุกวัน แต่รายได้ของประชาชนลดลง หรือ คงที่ รายได้จากท่องเที่ยวก็ไม่ดีในปีนี้