รอง ผบช.น.อนุมัติ147จุดผ่อนผันแผงลอยแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานด้านการจราจร กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจนคร ได้ลงนามอนุมัติจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย ตามโครงการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ตามที่ กรุงเทพมหานคร เสนอจุดที่ตั้งหาบเร่แผงลอยให้พิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 275 จุด ซึ่งจากการหารือของผู้รับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีมติเห็นควร อนุมัติให้เปิดเป็นจุดผ่อนผันทั้งสิ้น 147 จุด มีผู้ค้ากว่า 2,000 ราย ส่วนที่เหลือไม่อนุมัติให้เป็นจุดผ่อนผัน เพราะไม่เข้าเกณฑ์ที่ กทม. ประกาศไว้ จำนวน 43 จุด เนื่องจาก บางจุดเป็นพื้นที่ ที่มีทางเท้าคับแค หากนำแผงมาตั้งก็จะกีดขวางทางเดินและรุกล้ำ
พื้นผิวการจราจร นอกจากนี้ ได้มอบกหมายให้ทางสำนักงานเขต ยื่นเสนอขออนุมัติอีก 86 จุด โดยเป็นจุดที่ให้ทางเขตไปปรับปรุงแผนผังการอนุญาตให้ตั้งวางแผงค้าใหม่ คือ ให้ตั้งวางของขายได้เพียงฝั่งเดียวของทางเท้า ตั้งวางให้ห่างจากป้ายรถเมล์ สะพานลอย และตู้โทรศัพท์

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจุดผ่อนผันต่อจากนี้ จะกำหนดให้มีอายุคราวละ 6 เดือน เพื่อให้มีการควบคุมให้การวางของขายบนที่สาธารณะเป็นระเบียบเรียบร้อย