กต.เร่งหาคนไทยในญี่ปุ่นที่ติดต่อไม่ได้

กต.เร่งหาคนไทยในญี่ปุ่นที่ติดต่อไม่ได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง การให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่น จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ ว่า การให้ความช่วยเหลือ จะมีใน 3 ส่วน คือ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของใช้ส่วนตัว และอาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องกันหนาว เนื่องจาก สภาพอากาศในขณะนี้ค่อนข้างหนาวเย็น ทั้งนี้ยังแสดงความห่วงใยต่อการติดตาม
คนไทย เนื่องจาก ระบบการสื่อสารในขณะนี้ บางจุดยังไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะเร่งติดตามผ่านเครือข่ายที่มีข้อมูลของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นด้วย ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลต่อเหตุการณ์เตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกิดสารกัมมันตภาพรังสี รั่วไหลนั้น สถานการณ์ล่าสุด ยังสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ หากคนไทย ที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับสู่ประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว อย่างไรก็ตาม นายกษิต ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นด้วย