แพทยสภาถกจนท.ทูตญี่ปุ่นพร้อมช่วยเหลือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีการเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนประชาชนได้รับบาดเจ็บ และพิการเป็นจำนวนมากนั้น ทางแพทยสภา ได้ประสานงานกับสถานทูตญี่ปุ่น ถึงปัญหาและความร่วมมือด้านความช่วยเหลือของแพทย์ไทย ต่อประเทศญี่ปุ่น โดยในวันนี้เวลา 11.00 น. ทางแพทยสภา ได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่น มาสรุปสถานการณ์ให้กรรมการแพทยสภารับทราบ และทำการประสานงานร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ 14 แห่ง คณะแพทยศาสตร์ 18 สถาบัน กรมแพทย์ กระทรวงกลาโหม 3 เหล่าทัพ เพื่อระดมความคิด และแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ทางแพทยสภา ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย และได้ส่งเจตนารมณ์ให้ความสนับสนุนต่อแพทยสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น ไปแล้ว