อุดรฯจัดงานรวมน้ำใจสู่ชายแดนช่วยทหารกล้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันจัดงานวันชาวอุดรรวมน้ำใจ สู่ชายแดน เพื่อขอรับ
บริจาคเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค จากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปช่วยเหลือทหารกล้า ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามชายแดน รักษาอธิปไตยไทย ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก