ทีมแพทย์ช่วยเซ็นไดไร้ปัญหาพร้อมดุคนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้า ทีมแพทย์ที่ไปช่วยเหลือ และดูแลคนไทย ที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น ว่า จากการลงพื้นที่ ทีมแพทย์ได้เข้าไปสำรวจหาคนไทย และจุดพำนัก และมีการดูแลทั้ง
เรื่องสุขอนามัย อาหารการกิน และการดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งยังไม่พบปัญหา มีเพียงเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากเมืองเซ็นไดนั้น จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นโดยตรง ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งทีมแพทย์ที่ไป ก็มีความชำนาญ จึงได้ไปคอย
ดูแลอำนวยความสะดวกคนไทย และยอมรับว่า ยังไม่สามารถติดต่อคนไทยที่เมืองเซ็นได ได้ทั้งหมด เนื่องจากระบบการสื่อสารต่างๆ และยังไม่มีตัวเลขรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งผู้ที่สูญหายมีคนไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่
โดยการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ ทีมแพทย์ก็จะออกสำรวจ และดูแลคนไทยอย่างใกล้ชิด และคอยช่วยทางการญี่ปุ่น หากมีการร้องขอ และทีมดังกล่าวจะมีการรายงาน มาที่กระทรวงให้ได้รับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อช่วยดูแลคน
ไทย

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ทาง แพทยสภา ก็จะมีการประชุมกับทีมแพทย์ ในการระดมความเห็น ช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นการประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ เวลาประมาณ 11.00 น.