ผอ.ศูนย์นิวเคลีย์เผยรังสียุ่นใกล้วิกฤติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมพร จองคำ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ตามที่เกิดระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น จากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ และมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลจำนวนมากนั้น ถือว่า ในช่วงนี้ยังน่ากังวล เพราะจากตัวเลขที่มีการรั่วไหลมา ประมาณ 400 มิลลิซีเวิร์ต ถือว่า ใกล้กับจุดที่จะส่งผลอันตรายกับร่างกายมนุษย์แล้ว โดยตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ร่างกายจะรับได้ประมาณ 2,000,000 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่รั่วออกมาประมาณ 400,000 ไมโครซีเวิร์ตแล้ว ส่วนการป้องกันที่ต้องรับประทาน ไอโอดีนนั้น เพราะสารที่รั่วออกมาคือ สารไอโอดีน ที่มีอันตรายต่อต่อมไทรอยด์ เมื่อกินไอโอดีนแล้วก็จะทำให้ต่อไทรอยด์ มีไอโอดีนเต็มที่ เมื่อรับสารตัวนี้เพิ่มก็จะไม่มีผลต่อร่างกาย แต่ที่สุดก็ได้หวังว่าสารที่รั้วออกมา จะเป็นแค่แก๊สเท่านั้น ไม่ใช่สารกัมมันตรังสี เหมือนครั้งที่เกิดขึ้นที่ โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล ที่ รัสเซีย