WHOเตือนไอโอดีนป้องกันกัมมันตรังสีไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกเตือนประชาชน อย่าได้ตื่นตระหนกกับสถานการณ์โรงงานนิวเคลียร์ระเบิดมากจนเกินไป หลังมีการประมูลซื้อไอโอดีน พร้อมเตือนไม่สามารถป้องกันกัมมันตรังสีได้

หลังจากที่มีรายงานว่า บนเว็บไซต์การประมูลอีเบย์ มีการประมูลซื้อยาเม็ดโปแตสเซียม ไอโอดีน ในราคาซองละ 540 ดอลลาร์สหรัฐ (16,200 บาท) ซึ่งประกอบด้วยยา 14 เม็ด

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้เตือนว่า การรับประทานยาชนิดนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน และยาเม็ดไอโอดีน ไม่ใช่ยาแก้พิษรังสี รวมทั้งไอโอดีน ไม่สามารถป้องกันสารกัมมันตรังสี เช่น ซีเซียม และสตรีมีครรภ์ อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการใช้ยาชนิดนี้

สำหรับโปแตสเซียม ไอโอดีน คือ เกลือชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทำให้ต่อมไทรอยด์เกิดการอิ่มตัว เพื่อจะสามารถป้องกันไอโอดีนกัมมันตรังสี ไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อในร่างกาย