ลำปางฝนตก ส่งผลภาวะภัยแล้งดีขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษเพชร เพชรบูรณนิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในวันนี้ตลอดทั้งวัน พื้นที่ของจังหวัดลำปาง ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคเหนือเกิดฝนตก ซึ่งในบ้างแห่งอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บขึ้นได้ ในบางพื้นที่ สำหรับจังหวัดลำปาง ถือว่า มีปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่แล้ว ซึ่งจากฝนที่ตกลงมาส่งผลดี อย่างมากต่อพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะใน 10 อำเภอของจังหวัดลำปาง ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้ง ได้แก่ อ.แม่ทะ อ.สบปราบ อ.วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.เสริมงาม อ.งาว อ.เมืองปาน อ.เกาะคา อ.เถิน และ อ.แม่พริก ซึ่งจากฝนที่ตกลงมา จะเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และเกษตรกรกว่า 158,265 คน ที่กระจายอยู่ใน 64 ตำบล 454 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างมากในปีนี้