ส.ส.พท.อภิปราย รมว.พาณิชย์บริหารผิดพลาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า บริหารราชการผิดพลาด จนทำให้สินค้ามีราคาแพง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ อีกทั้งการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นได้ชัดถึงความล้มเหลวอย่างมาก

ขณะเดียวกัน มองว่า สาเหตุที่สินค้ามีราคาแพง เนื่องจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ขาดการประสานงาน และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทำให้หอการค้าออกมาแสดงความวิตกกังวล ในเรื่องของการบริหารงาน และทำให้เกิดปัญหาในการจัดการ รวมทั้งมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใหญ่ ขณะเดียวกัน ยังละเลยการติดตามการ
แก้ปัญหาจนส่งผลให้ภาคประชาชนบางส่วน มีรายจ่าย และมีหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น เพราะสินค้ามีราคาที่แพงขึ้น