สภาองค์กรชุมชนน้ำโขงฯต้านเขื่อนไซยบุรี

สภาองค์กรชุมชนน้ำโขงฯต้านเขื่อนไซยบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง ณ โรงเรียนโรซารีโอ บ้านเวียงคุก จ.หนองคายเครือข่ายสภาองค์กรชมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน ได้จัดเวทีชาวบ้านเสวนา" เสียงเพรียกหาจากเคื่อข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน " เพื่อรับฟังผลกระทบต่อกรณีการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ของประเทศลาว ซึ่งในเวทีดังวกล่าวได้มีตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างใน 6 จังหวัดในภาคอีสาน ที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงเช่น จ.เลย จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายหาญ ณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (แห่งประเทศไทย)ในฐานะกรรมาธิการทรัพยากรน้ำ วุฒิสภาได้เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้เปิดรับฝังข้อมูลจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนและในบทสรุปสุดท้ายเวทีดังกล่าวไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเขื่อนไซยบุรี ซึ่ง จะมีผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนในริมฝังแม่น้ำโขงถึง 4 ประเทศ คือ ลาว ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม ทางเครือข่ายสภาองค์กรชมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีให้ยกเลิโครงการการสร้างเขื่อนไซยบุรีบนแม่น้ำโขง