ภาค 5 ลำปางฝึกอบรมตำรวจชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.ชัชวาล สุคนธมาน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ในการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานีต่างๆ กว่า 152 สถานี รวม 202 นาย ทั้งนี้ หลังจากมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดแล้ว จะสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 มีการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด และจะได้ทราบข่าวเบาะแสของขบวนการผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ และสามารถรับทราบปัญหาจำนวนผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้