ครูปอเนาะเชื่อนร.มีคุณภาพแม้มีรีไทน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง อาจารย์โรงเรียนพัฒนาวิทยายะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้กล่าวถึง นักศึกษา 3,000 คน ที่ถูกรีไทน์ ในปีการศึกษา 2553 ว่า ความเป็นจริง นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะมีโอกาสดีกว่าภาคอื่น ๆ ด้วยซ้ำไป เพราะการศึกษาปัจจุบันได้มองไปถึงในระดับอาเซียนกันแล้ว เพราะการศึกษาภาษาศาสนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันนี้ได้เน้นการสร้างการศึกษาให้กับเยาวชน เพื่อไปรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตได้ ซึ่งเชื่อว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้กันมาก

อย่างไรก็ตาม ก็มีนักเรียนที่มีจำนวนไม่น้อย สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดัง ๆ ได้ ในปีหนึ่ง ๆ มีจำนวนไม่น้อย และศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีไปหลายรุ่นแล้ว แต่จากกรณีที่นักศึกษาที่ถูกรีไทน์ ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีจำนวนมากถึง 3,000 คน ตนเองก็ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ระบุสถานศึกษาว่า จบมาจากที่ใดบ้าง อาจจะเป็นโรงเรียนปอเนาะเล็ก ๆ ในพื้นที่นอกเขตตัวเมือง ส่วนใหญ่ก็จะด้อยในเรื่องของภาษาไทยอยู่แล้ว แต่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ไม่ได้เน้นในเรื่องของการแบ่งแยกว่า ต้องเรียนสามัญ หรือ ศาสนา ทุกคนที่เกิดมาจะต้องเรียนรู้ทุกอย่าง