ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งติดตามการอภิปราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของฝ่ายค้าน ทางกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถเตรียมข้อมูลที่จะชี้แจงหากมีการพาดพิงถึงทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานติดตามการอภิปรายดังกล่าวที่จะเริ่มในวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งหากมีโครงการใดหรือ นโยบายใดที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ ให้เตรียมข้อมูลประสานกับทางกระทรวง เพื่อนำไปประกอบการชี้แจงต่อไป นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนประชาชน ติดตามการอภิปรายเพื่อรับทราบข้อมูลไปพร้อมกัน เนื่องจาก บางประเด็นที่ผ่านมาอาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็จะได้เข้าใจ เพราะบางเรื่องที่ได้ยินมาอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และจะเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วย