สุรินทร์เตรียมจัดงานขึ้นเขาสวาย4เม.ย.นี้

สุรินทร์เตรียมจัดงานขึ้นเขาสวาย4เม.ย.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว วนอุทยานพนมสวาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมจัดงานขึ้นเขาสวายเคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน ได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย