สุรินทร์ ฝึกทบทวนยิงปืน ปี 54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกองเอกเสริม ไชยณรงค์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม ทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก เพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธปืน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจน ดูแลรักษาอาวุธปืน การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2554
ผู้เข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 นาย เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ภาควิชาการและภาคสนาม โดยมีวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 และชุดครูฝึกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เป็นครูฝึกในการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนายกองเอกเสริม ไชยณรงค์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม ทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็ก เพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธปืน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจน ดูแลรักษาอาวุธปืน การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2554 ผู้เข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 นาย เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ภาควิชาการและภาคสนาม โดยมีวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 และชุดครูฝึกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 เป็นครูฝึกในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง