พรทิวาไม่หนักใจยันแจงน้ำมันปาล์มได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวยืนยันว่า ตนไม่รู้สึกหนักใจ และสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ได้ เฉพาะปัญหาน้ำมันปาล์ม ที่จะอภิปรายตามข้อเท็จจริง ในส่วนที่ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบ พร้อมยืนยันว่า ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ เพราะการทำงานทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ส่วนการประสานงานกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาตินั้น นางพรทิวา กล่าวว่า นายสุเทพ เป็นผู้กำหนดและนโยบายทางกระทรวงพาณิชย์ ก็ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับ สำหรับการชี้แจงก็คงเป็นไปตามข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันยืนยันว่า จะไม่มีการโยนความผิดระหว่าง พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ในกรณีดังกล่าวอย่างแน่นอน