กาฬสินธุ์ค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลัวบึ้ม!

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรงค์ยศ เสนา ได้นำตัวแทนชาวบ้านกว่า 1,000 คน ใน 18 อำเภอ ร่วมกัน ชุมนุมประท้วงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หลังจากที่พบว่า มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในพื้นที่ อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก ซึ่งมี กลุ่ม ส.ส. ในพื้นที่ได้นำเสนอ โดยอ้างความต้องการของชาวบ้าน นายสุรงค์ยศ เสนา แกนนำกล่าวว่า การเสนอขอโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเข้าสำรวจพื้นที่หลายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นในเขต อ.เมือง ยางตลาด และห้วยเม็ก ที่อ้างถึงความต้องการผ่าน ส.ส. ในพื้นที่ส่งต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จนมีกระแสการอ้างประชาพิจารณ์ ที่กำลังมีการเคลื่อนไหวทำการขุดเจาะสำรวจ การต่อต้านที่เกิดขึ้นชาวบ้านเชื่อว่า หากมีการก่อสร้างขึ้นจริง ทั้งที่ไม่มีการทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จะทำให้เกิดผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะที่ ประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ มีการเคลื่อนไหวคันค้านเกิดขึ้นพร้อมกัน 2 อำเภอ คือที่ อ.ยางตลาด และห้วยเม็ก ซึ่งประชาชนที่ ร่วมคันค้าน ยังเตรียมที่จะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อ นายวิโรจน์ จะวิรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเที่ยงวันนี้ด้วย