อธิบดีกรมการปกครองใหม่ ลั่นพร้อมทำงานต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลัง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ กพค. มีมติให้กระทรวงมหาดไทย คืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้ โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนมีความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด พร้อมยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าว ถือเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับข้าราชการประจำ มั่นใจหากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ อธิบดีกรมการปกครอง จะสามารถร่วมงานกับฝ่ายการเมืองได้แบบไม่มีปัญหา ส่วนงานแรกที่จะลงมือทำ หลังจากเข้ารับตำแหน่งจะปลอบขวัญและให้กำลังใจข้าราชการ กระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

สำหรับคำวินิจฉัยของ กพค. ให้ยกเลิกคำสั่ง และประกาศ มีผลให้ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2553 ซึ่งมีผลยกเลิกคำสั่งและประกาศดังกล่าว ในส่วนของ นายมงคล สุระสัจจะ ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ที่จะเยียวยาจัดหาตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เหมาะสมต่อไป