สงขลาติดตามผลการจ่ายเงินผู้ประสบวาตภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีรภัทร สันติเมทนีดล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และคณะอนุกรรมการการตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ได้เดินทางมาติดตามผลการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย และอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ของจังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และถึงมือประชาชน ที่เดือดร้อนจริง

นายธีรภัทร กล่าวว่า หลายจังหวัดได้มีการตรวจสอบในทางลับ ว่าการช่วยเหลือไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ ก็อาจจะมีการสอดไส้ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดตัวเลขนิ่ง ภายในอาทิตย์นี้ ก็จะมีการสั่งจ่ายเงินได้ทันที เพราะเงินรออยู่แล้ว แต่ที่ล่าช้า เพราะต้องรอการตรวจสอบรายชื่อว่า แต่ละรายเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ ทำให้ในภาพรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนจริงๆ นั้น ได้รับมือล่าช้าตามไปด้วย