เตาปฏิกรณ์2อาจระเบิดหลังระบบไม่ทำงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ได้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีกครั้ง หลังมีการเผยว่า เตาปฏิกรณ์หมายเลข 2 มีปัญหาในการระบายความร้อน รวมทั้งระดับน้ำที่ใช้หล่อเย็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลดลง ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมสูบน้ำทะเล เข้าไประบายความร้อน ให้กับเตาปฏิกรณ์ ทำให้มีการคาดการณ์ว่า อาจเกิดเหตุการณ์เตาระเบิดอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ออกมาให้คำสัญญาว่า จะทำทุกทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดเหมือนเตาปฏิกรณ์หมายเลข 3 และในตอนนี้ บริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ กำลังพิจารณาแก้ไขปัญหา ด้วยการเจาะรูตัวอาคาร เพื่อระบายก๊าซไฮโดรเจน รวมทั้งความพยายาม ที่จะลดแรงดันภายในคอนเทนเนอร์ ที่ครอบเตาปฏิกรณ์ แต่อาจต้องเสี่ยงกับปัญหาเตาปฏิกรณ์เกิดการ
หลอมละลาย