ผู้ตรวจการศธ.ลงสตูลตรวจการจัดการศึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปราโมทย์ แก้วสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามในการจัดการศึกษาใน จ.สตูล พร้อมกล่าวฝากให้สำนักงานการจัดการศึกษาเอกชน จ.สตูล ได้เข้าตรวจสอบและนับรายหัวนักเรียน ในโรงเรียนปอเนาะ ให้เป็นไปอย่างเข้มข้น และเป็นไปตามจริง ตามที่มีตัวตนจริงๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงการดูแลการเข้าออกของนักเรียน ในโรงเรียนปอเนาะดังกล่าว

พร้อมกันนั้นยังกล่าวว่า สถานศึกษาเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนปอเนาะ เป็นการจัดการศึกษาที่ ศอ.บต.ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแนวทางของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นเรื่องของความมั่นคง เพราะ
ฉะนั้นจะต้องดูแลนักเรียนให้เต็มที่ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการศึกษา เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปอเนาะ ยังน่าเป็นห่วง ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม นายปราโมทย์ กล่าวว่า เท่าที่ได้รับรายงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่ จ.สตูล ยังเกิดปัญหานักเรียนเรียนน้อย ส่วนใหญ่ผู้ปกครอง นิยมให้นักเรียนเข้าเรียนสายสามัญ เพื่อจบปริญญาตรี และหา
งานทำ ไม่นิยมให้นักเรียนจบ ปวช. หรือ ปวส. และมีงานทำ ขณะที่ ศอ.บต.เตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น