ภาคเหนือติดเครื่องจับแผ่นดินไหวเพิ่ม

ภาคเหนือติดเครื่องจับแผ่นดินไหวเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง ติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับแผ่นดินไหว ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มอีกรวมเป็น 25 เเห่ง

(14 มี.ค.) นายสมบูรณ์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า จากการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศจีน และล่าสุดที่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้เกิดสึนามิ ถือว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนที่มีพลัง 5 กลุ่ม ที่พาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ รอยเลื่อนอ.แม่จัน จ.เชียงราย รอยเลื่อน จ.แม่ฮ่องสอน รอยเลื่อน อ.แม่ทา จ.ลำพูน รอยเลื่อน อ.เถิน จ.ลำปาง รอยเลื่อน อ.ปัว จ.น่าน ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้รับผลกระทบนั้น เพราะเหตุแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศ ถือว่า ระยะทางไกลอยู่มาก แต่เพื่อความไม่ประมาท ทาง สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง ที่รับผิดชอบพื้นที่ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจจับแผ่นดินไหว ในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง จากเดิมที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งอยู่แล้ว 21 แห่ง รวมเป็นทั้งหมด 25 แห่ง ในส่วนของจังหวัดลำปาง ในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีภูเขาไฟ และปัจจุบัน ยังหลงเหลือปล่องภูเขาไฟให้เห็นนั้น ก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นภูเขาไฟที่ดับไปนานมากแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบพื้นผิวโลก หรือ รอยเลื่อนที่มีอยู่ทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย