องค์โสมองค์ภาประทานถุงยังชีพช่วยญี่ปุ่น

องค์โสมองค์ภาประทานถุงยังชีพช่วยญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ) และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน จำนวน 3,000 ถุง ที่ประกอบด้วยสิ่งของทั้งหมด 32 รายการ อาทิ ผ้าห่มกันหนาว ข้าวสวยที่เปิดรับประทาน ได้เลย อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง สิ่งจำเป็นกับชีวิตประจำวัน และสิ่งยังชีพ นอกจากนี้ ยังทรงประทานถุงนอนกันหนาวอีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น หลังเกิดแผ่นดินไหว

ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบถุงพระราชทาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา ภายหลังจากนี้ ทั้ง 2 พระองค์ ก็ยังจะได้มีลายพระหัตถ์ กราบบังคมทูล สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จะพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น แสดงความเสียพระทัยอีกด้วย