ส.ว. ถก เรื่องช่วยญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ มี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเปิดการประชุมนั้น มีการเปิดให้ ส.ว. หารือกัน ซึ่งส่วนใหญ่ หารือกรณีเกิดภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น อาทิ นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช สอบถามรัฐบาล ถึงมาตรการป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภายหลังเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิในญี่ปุ่น ซึ่งขอให้รัฐบาลเร่งทบทวนการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างริมทะเล โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ใน อำเภอสิชล และ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก เมื่อมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ก็จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย ด้าน นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในญี่ปุ่น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา เมื่อไทยประสบภัยพิบัติต่างๆ ญี่ปุ่น ก็จะเป็นประเทศแรกที่ให้การช่วยเหลือไทย

อย่างไรก็ตาม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร ขอให้รัฐสภา ทำหนังสือไปยังรัฐสภาญี่ปุ่น เพื่อแสดงความเสียใจและความห่วงใยแก่ชาวญี่ปุ่น ที่ประสบภัย รวมถึง รวบรวมเงินส่งไปให้ความช่วยเหลือด้วย