เกษตรกรชาวลำปางปลูกมะเขือแทนข้าวช่วงแล้ง

เกษตรกรชาวลำปางปลูกมะเขือแทนข้าวช่วงแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนเกษตรกรที่บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ต่างพากันเร่งเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศ ออกจำหน่าย หลังขายได้ราคากิโลกรัมละ 2 - 3 บาท ส่วนช่วงที่ผ่านมา ชาวเกษตรกรในพื้นที่ต่างก็งดปลูกข้าวนาปรัง เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านหวั่นน้ำน้อย และไม่มีน้ำในการทำนาข้าว จึงหันมาปลูกมะเขือเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่วนผลผลิตมะเขือเทศ ที่ออกมาในช่วงนี้ เกษตรกรต่างพากันขายส่งให้กับโรงงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีการปลูกต้นมะเขือเทศหลายพันไร่ และมีโรงงานสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าถึง 3 แห่ง โดยใช้ลำน้ำจาง ในพื้นที่ นำน้ำรดให้กับต้นมะเขือเทศ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกมะเขือเทศของ จังหวัดลำปาง จะมีอยู่ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอวังเหนือ และอำเภอแม่ทะ ซึ่งมีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้จำนวนกว่า 25,000 ไร่ และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนหลายหมื่นตัน สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศจำนวนมากอีกด้วย