วุฒิสภาเตรียมตั้งกระทู้ถามนายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ เริ่มเวลา 09.30 น. โดยมี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจเป็นกระทู้ถามที่มีการตั้งถามนายกรัฐมนตรี ในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวของ นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี เป็นผู้ถาม รวมทั้งเรื่องปัญหาการบริหาร หรือ การจัดการเรือนจำ ถามโดย นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ รวมถึง เรื่องโครงการความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี เป็นผู้ถาม และเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิ์ที่ดินทำกินจังหวัดสตูล ของ นายสุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล เป็นผู้ถาม ขณะที่ ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกร้องของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว จะเป็นวาระเร่งด่วน

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ ในรัฐสภาวันนี้นั้น ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรฯ จะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐสภา เพื่อคัดค้านการรับรองร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา หรือ JBC ทั้ง 3 ฉบับด้วย