กรมทรัพย์ฯเผยเปลือกโลกเคลื่อนไม่กระทบไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ โฆษกกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า กรณีที่ นักธรณีวิทยา สหรัฐอเมริกา ออกมาระบุว่า การเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้ทำส่งผลให้เกาะญี่ปุ่น เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปทางตะวันออกราว 8 ฟุต (2.4 เมตร) ไม่กระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใด ในระยะสั้น เพราะห่างไกลกันมาก แต่ในระยะยาว ต้องมีการนำข้อมูลมาความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันกันอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ปกติแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวในทุกวันๆ อยู่แล้ว ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่เป็นไปโดยที่คนเราไม่รู้สึก ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดเร็วขึ้น และเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ในบริเวณใด ก็จะกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น

ด้าน พอล เอิร์ล ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ

ทั้งนี้ โดยปกติแผ่นแปซิฟิก มีอัตราการมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาเหนือ ประมาณ 3.3 นิ้วต่อปี แต่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้แผ่นเปลือกโลกทั้ง 2 เคลื่อนที่ผิดไปจากเดิมมาก และก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามมา โดยคาดว่า แผ่นเปลือกโลก อาจเคลื่อนไปถึง 20 เมตร เมื่อวัดจากเปลือกโลกทั้งสองด้าน