ยะลา เข้ม วันครบรอบปี ขบวนการบีอาร์เอ็ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อสร้างกลุ่มขบวนการ BRM เมื่อ พ.ศ.2503 ซึ่งจะครบรอบ 51 ปี ในวันนี้ ซึ่งทุกปีก็จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในวันนี้ จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ การดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครู พระสงฆ์ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ พร้อมกันนี้ ได้ควบคุมดูแลสถานที่ราชการ ย่านการค้า และชุมชนคนไทยพุทธ เพราะกลุ่มก่อเหตุรุนแรง อาจจะก่อเหตุร้ายในวันนี้ได้ จากทุกปีที่ผ่านมา มักจะเกิดเหตุการณ์เสมอ สำหรับถนนทุกสายที่จะเข้าย่านการค้าบริเวณถนนระนอง ถนน ณ นคร เขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ถึง 2 ครั้ง ภายในเดือนเดียวกัน คือ เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังทหาร ตำรวจ และ อส. ตั้งจุดตรวจทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันเหตุคนร้าย เพื่อตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกคัน ที่จะ
เข้า - ออกในบริเวณดังกล่าว