กรีนกรุ๊ปร้องยุโรปหยุดใช้นิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักการเมืองฝ่ายค้าน และ กลุ่มสิ่งแวดล้อมในประเทศฝรั่งเศส , อิตาลี และ เยอรมนี ออกมากล่าวแสดงความคิดเห็นว่า
ยุโรปไม่มีโอการสที่จะปกป้องประชาชนของตนเองจากอุบัติเหตุทางด้านนิวเคลียร์ ถ้าไม่สามารถรักษาความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแสดงให้เห็นว่า ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจในพลังงานนิวเคลียร์
กับความพยายามประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด จากธรรมชาติ จากความทรงจำ
ในเหตุระเบิด ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในปี1986 ส่งผลให้เกิดเมฆกัมมันตรังสี กระจายทั่วทวีปยุโรป
และสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าไม่มีความปลอดภัยใดๆจาก พลังงานนิวเคลียร์ แม้เป็นประเทศที่มี
ความทันสมัย และเทคโนโลยี สูงที่สุด

ขณะที่เจ้าหน้าที่ในฝรั่งเศส และ เยอรมัน สองประเทศที่มีแหล่งพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในทวีปยุโรป เตรียมจัด
ประชุมขึ้น เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการรั่วไหลของสารกัมมัตรังสี และ พิจารณามาตราการป้องกันที่เป็นไปได้

อิตาลี หนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหว แม้จะยังไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ แต่นายกรัฐมนตรี
ซิลวิโอ แบรุสโคนี ก็แสดงเจตจำนง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานปรมณู ซึ่งจะได้พลังงานไฟฟ้าถึง 4 ใน 5
ของประเทศในอนาคต