ศูนย์เตือนภัยฯเตือน พายุลมแรงหลาย จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเตือน พายุฝนฟ้าคะนอง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2554 ว่า ในวันที่ 12 - 15 มีนาคม นี้ จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ที่บริเวณ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ตาก กาญจนบุรี และ อุทัยธานี ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุลมแรงในช่วงนี้ และติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติต่อไป