ปชช.ทยอยเคารพศพ พระมหาธีราจารย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม พระศรีภัทรธิยบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ในฐานะเลขานุการ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ทางวัด เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ โดยมีพุทธศาสนิกชน เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจากนั้นเวลา 19.00 น.จะเป็นพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม โดยอยู่ในช่วงของพิธีการหลวง ซึ่งกำหนดการจะเป็นไปตามนี้จนถึงวันที่ 17 มี.ค. ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง แจ้งว่า ในช่วงพิธีหลวง 7 วัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในการสวดพระอภิธรรมวันใดวันหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธีหลวงเสร็จสิ้นแล้ว ทางวัดจะประชุมคณะกรรมการวัด เพื่อกำหนดว่า จะมีพิธีการอย่างไรต่อไป