หอการค้าเชียงใหม่ประชุมสามัญประจำปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้า จ.เชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 18 หลังจากชุดเก่าหมดวาระลง ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ ได้นำสมาชิกยืนไว้อาลัยให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ
นครเชียงใหม่ และกงสุลใหญ่จีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ภายในงาน ยังได้มีการบรรยายเรื่องโอกาสความเป็นไปได้ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ นายกุลิศ สมบัติศิริ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบาย
ให้เอกชนเข้าร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมีประเทศต่างๆ ให้ความสนใจ ทั้ง จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี

อย่างไรก็ตาม สำหรับรถไฟสายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ระยะทาง 781 ก.ม. จะใช้งบลงทุนเบื้องต้นกว่า200,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 3 ช.ม. ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม จะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล แต่โครงการนี้ก็จะเดินขึ้นต่อไป