ผจว.พิจิตรเปิดค่ายฝึกอบรมบำบัดยาเสพติด

ผจว.พิจิตรเปิดค่ายฝึกอบรมบำบัดยาเสพติด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้เสพยาเสพติดของค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด จังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้นำเยาวชนผู้ถูกควบคุมความประพฤติเกี่ยวกับยาเสพติดที่อายุ 14-40 ปี จำนวน 51 คนเป็นชาย 40 คน เป็นหญิง 11 คน เข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ถึง 9 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา มีระยะเวลาการเข้าค่าย จำนวน 60 วัน

ซึ่งระหว่างการเข้าค่ายได้มีการฝึกวิชาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนดังกล่าว รวม 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย วิชาชีพช่างเสริมสวยสตรี วิชาชีพทำอาหาร วิชาชีพช่างยนต์ วิชาชีพช่างไฟฟ้า และวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าค่ายบำบัดมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ การฝึกอาชีพดังกล่าวได้รับความสนใจด้วยดีจากเยาวชน และมีความก้าวหน้าด้านการฝึกทักษะภาคปฏิบัติอย่างมาก เป็นที่น่าพอใจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะดำเนินงาน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังได้พบปะพร้อมกับให้กำลังใจเยาวชนค่ายบำบัดยาเสพติดด้วยว่า ทุกคนมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งได้ เสมือนเป็นบทเรียนชีวิต แต่อย่ายอมแพ้ต่อการสู้ชีวิต ในวันนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้และวิชาชีพติดตัวกันทุกคน ฉะนั้นจงหันหลังให้กับสิ่งที่ผ่านมาที่เคยพลาดพลั้งไป แล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีงาม และกลับออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอนาคตที่สดใสและครอบครัวที่เรารักยังคงให้กำลังใจรออยู่ข้างหน้า ขอให้สู้และฝ่าฟันให้หลุดพ้นจากยาเสพติดให้สำเร็จ เพื่อเป็นกำลังสำคัญคืนคนดีสู่สังคม ต่อไป