ญี่ปุ่นรับมีการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขานุการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออกมายอมรับว่า มีการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสี ออกจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แต่เป็นปริมาณไม่มาก และปริมาณที่ปล่อยออกมาไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ เลขาฯ ได้เผยว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว

โรงงานนิวเคลียร์ จะปิดระบบอัตโนมัติ จากนั้น ระบบหล่อเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งตัวป้อนความร้อนให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ปรากฏว่า ระบบหล่อเย็นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จะร้อนถึงขั้นหลอมละลาย และจะทำให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี