ญี่ปุ่นอพยพคนหลังกัมมันตภาพรังสีพุ่งสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทางการญี่ปุ่น สั่งอพยพประชาชนในเมืองฟุกุชิมะ ในรัศมี 10 กิโลเมตร จากโรงงานนิวเคลียร์ 2 แห่ง ออกจากพื้นที่ หลังมีการตรวจพบสารกัมมันตภาพรังสี ในห้องควบคุมมากกว่าปรกติถึง 1,000 เท่า และตรวจวัดนอกโรงงาน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปรกติ 8 เท่า ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า ระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานได้ หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอร์ เมื่อวานนี้