สุรินทร์ประกาศภัยแล้งแล้ว 2 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งยิ่งขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ จ.สุรินทร์ ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 2 อำเภอ คือ อ.ชุมพลบุรี และ อ.ศรีณรงค์ ส่วนพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวม 9 ตำบล 122 หมู่บ้าน อ.ศรีณรงค์ มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ด้าน นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ มีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น และส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตร จ.สุรินทร์ จึงประกาศให้พื้นที่ อ.ชุมพลบุรี และ อ.ศรีณรงค์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 54 และให้ดำเนินการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ขณะเดียวกันได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วนต่อไป