ปภ.เตือน 15 จังหวัด ระวังสึนามิ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรณีเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น ปภ. ได้ออกประกาศแจ้งเตือน 15 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมประสาน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 17 จันทบุรี ให้เตรียมความพร้อมรับมือสึนามิ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เฝ้าระวังคลื่นสึนามิ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์สึนามิ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช.ม. จนกว่าจะประกาศยุติ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรองรับการอพยพประชาชนในพื้นที่ หากได้รับการประสานแจ้งเตือน

ตลอดจนวอนประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล อย่าตื่นตระหนก และขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง