รมว.แรงงานตั้งคณะทำงานช่วยคนไทยในญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึง เหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ขนาดใหญ่สูงกว่า 10 เมตร ว่า จากการตรวจสอบกับสำนักบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศแล้ว ขณะนี้ มี
แรงงานไทย เดินทางไปทำงาน และฝึกงานแบบมีรายได้ที่ประเทศญี่ปุ่นกระจายอยู่ในหลายเมือง รวมกว่า 19,700 คน ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น กับแรงงานไทยได้ เพราะระบบโทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่น ล่มชั่วคราว และได้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตไทย ในกรุงโตเกียว แล้ว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีคำสั่งด่วน ให้ตั้งคณะทำงานเตรียมการช่วยเหลือแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภัยสงคราม หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั่วโลก โดยให้ น.พ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และ เพื่อคอยติดตามช่วยเหลือแรงงานในประเทศต่างๆ ให้ทันท่วงที