การบินไทยแจ้งเปลี่ยนเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) กล่าวว่า เหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 8.9 ริกเตอร์ และมีคลื่นสึนามิถล่ม ที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ ซึ่งห่างจากกรุงโตเกียว ประมาณ 372 กิโลเมตร และทำให้สนามบินนาริตะ และสนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประกาศปิดลงชั่วคราว ดังนั้น เที่ยวบินของการบินไทย ที่ทำการบินไปยังกรุงโตเกียว ในวันนี้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน และตารางการบิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน การบินไทย ทำการบินไปยังประเทศญี่ปุ่น ใน 5 เส้นทางบิน อาทิ เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพมหานคร - นาริตะ (โตเกียว) ทำการบิน ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน, เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพมหานคร - ฮาเนดะ (โตเกียว) ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน


ด้าน ร.ท.สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน บริษัทการบินไทย เปิดเผย กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 8.9 ริกเตอร์ และมีคลื่นสึนามิถล่มที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ จนทำให้สนามบินนาริตะ และสนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประกาศปิดลงชั่วคราว ว่า ในวันนี้เที่ยวบิน TG 640/42 ในเวลา 21.00 น. และ ในเวลา 24.00 น. ยังสามารถบินได้ ซึ่งจะไปลงจอดที่สนามบินาริตะ แต่ทั้งนี้ทางการบินไทย ก็คงต้องมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา หากมีสถานการณ์เกิดขึ้น ก็จะรายงานให้ผู้โดยสารได้ทราบโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานการณ์ความคืบหน้า หรือ ประกาศของการบินไทย ได้ด้วยตนเอง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5453181 หรือที่เว็บไซต์ของการสายการบินได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป