ชาวสุรินทร์ซึมหลังเกิดเหตุปะทะชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.พีระศักดิ์ ผลพฤกษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เผยว่าจากเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทย กับทหารกัมพูชา ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเกิดความไม่ปลอดภัย และเจ็บป่วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนชาว อ.กาบเชิง และ อ.พนมดงรัก ที่อพยพไปจุดพักพิง จำนวน 483 คน โรคที่พบมาก ได้แก่ ไข้หวัด ปวดศีรษะ ปวดท้อง และปวดกล้ามเนื้อ การรักษาสุขภาพจิตที่จุดพักพิง จำนวน 134 คน พบมีปัญหาสุขภาพจิต และได้ให้การรักษาเยียวยาแล้ว มีจำนวนผู้มารับบริการ 1,589 คน พบว่า มีภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง ได้ให้การรักษาพยาบาลด้วยยา และให้คำปรึกษา ส่งข้อมูลให้ทีมงานสุขภาพจิต มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และ อสม.ในพื้นที่ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด