นอภ.บ้านหมี่จี้ชลประทานปล่อยน้ำช่วยปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ เหล่าวงศ์เสงียม นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อสำรวจคาวมเสียหายจากภัยแล้ง ที่กำลังเริ่มรุนแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะ นาข้าวในตำบลบ้านชี และ ตำบลเขาสมอคอน กว่า 30,000 ไร่ ขาดน้ำมานานกว่า 1 เดือน กำลังยืนต้นตาย ไปแล้วหลายพันไร่ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและทางชลประทานประกาศให้ชาวนา
สามารถทำนาปรังได้ แต่ทางชลประทานจะไม่ปล่อยน้ำมาให้ชาวนา ซึ่งหลัง นายอำเภอบ้านหมี่ รับทราบแล้ว ได้ทำการประสานกับทางชลประทาน ให้เร่งระบายน้ำเข้าสู่คลอง เพื่อชาวนา สามารถสูบน้ำเข้านา ช่วยต้นข้าวที่กำลังจะตาย