พรทิวาสั่งการค้าภายในดูไข่ไก่ห้ามกักตุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง สถานการณ์สินค้าไข่ไก่ในขณะนี้ว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน เข้าไปดูแลความผิดปกติของสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน หรือ มีการกักตุนสินค้า แต่ต้องยอมรับว่า ผลผลิตภายในประเทศในขณะนี้ มีน้อยลงจากสภาพอากาศ แต่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาของการกักตุนสินค้าอย่างแน่นอน ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์ จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยในส่วนของการดูแลการปรับราคาสินค้าชนิดอื่น ๆ นั้น ขณะนี้มีสินค้าประมาณ ร้อยละ 10 ขอปรับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งทาง กระทรวงพาณิชย์ จะพิจารณาต้นทุน โดยละเอียดตามสถานการณ์และราคาที่เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับประชาชนมากนัก