ภัยแล้งทำอุทยานแจ้ซ้อนยอดท่องเที่ยวพุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระพัฒน์ ตื้อตัน หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์ ภัยแล้งในปีนี้ หลายท้องที่ของ จ.ลำปาง เกิดความรุนแรงและขยายวงกว้าง แต่ที่น้ำตกแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีความสูงถึง 6 ชั้น นั้น ไม่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้แต่อย่างใด เพราะต้นน้ำของน้ำตกแจ้ซ้อน คือ ลำน้ำแม่มอน ยังคงอุดมสมบูรณ์ และที่ผ่านมาปีนี้ สถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแจ้ซ้อน ยังไม่มีรายงาน
การเผาป่าเข้ามาเลย เพราะภาครัฐขอความร่วมมือ และประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และช่วงที่ผ่านมา ยอดนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีมากขึ้นแล้ว ส่วนยอดการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ คาดว่าจะดีกว่าปีที่
ผ่านมา เพราะช่วงนี้ หลายโรงเรียนเริ่มปิดเทอมกันแล้ว และก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปพาบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกแจ้ซ้อน แห่งนี้ เป็นจำนวนมาก