ตั้งพระราชวิมล เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ หรือ นิยม ฐานิสฺสโร เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ได้ถึงแก่มรณภาพลง จึงเป็นเหตุให้ ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง เ มื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระราชวิมล อายุ 81 พรรษา 60 วิทยฐานะ นักธรรมเอก เปรียญธรรม 3 ประโยค วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชววรวิหาร ขึ้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป