ใบหยก จัดวิ่งแนวตั้ง พิชิตยอดตึกปีที่ 3

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานจัดการแข่งขัน, นายพันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกลุ่มโรงแรมใบหยก และ นายสุภาพ ศรีโยธา ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว "ทีที ใบหยก 2011 รัน-อัพ" ที่
ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยก สกาย

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป หันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โดยการเดินวิ่ง ขึ้น