เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามมรณภาพแล้วเมื่อคืน

เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามมรณภาพแล้วเมื่อคืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ปัจจุบันได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีนามตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พรหมวิหารวราธิมุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธกิจจานุกิจโกศล วิมลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นามเดิมว่า นิยม นามสกุล จันทนินทร เกิด วันจันทร์ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 ตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ณ บ้านท่าหิน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามบิดา นายโหร่ง จันทนินทรนามมารดา นางฮิ่ม จันทนินทร บรรพชาสามเณร ณ วัดกระสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2479 โดยมีพระเทพวงศาจารย์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูโบราณคณิสสร) วัดตองปุ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุได้ 14 ปี

ทั้งนี้ พระเลขา วัดชนะสงคราม แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัด มรณภาพ หลัง อาพาธด้วยโรคมะเร็งมานาน


บรรยากาศที่ วัดชนะสงคราม ภายหลังข่าว สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัด ได้มรณภาพลง ขณะนี้ ศิษยานุศิษย์ ได้ทยอยเดินทางมาร่วมอาลัยกันเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีนามเดิมว่า นายนิยม จันทนินทร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2466 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ นายโหร่ง และนางฮิ่ม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาล วัดหันตรา จนเมื่ออายุได้ 14 ปี เข้าบวชบรรพชา ณ วัดกะสังข์ และอายุ 22 ปี เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดพระญาติการามและได้ศึกษาพระธรรมเรื่อยมา จนเมื่อ พ.ศ. 2535 ได้เลื่อนเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ วัดชนะสงคราม และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากศิษยานุศิษย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีอาการของโรงมะเร็งมานานและได้เข้ารักษาตัวเรื่อยมา ก่อนมรณภาพลงด้วยอาการสงบที่กุฏิวัดชนะสงคราม ในเวลา 01.05 น. ของคืนที่ผ่านมา ด้วยอายุ 88 พรรษา

สำหรับ กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ จะตั้งศพที่ศาลา 2 วัดชนะสงคราม โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางมาเป็นประธานรดน้ำศพ ในช่วงค่ำวันนี้


ด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ หรือ นิยม ฐานิสฺสโร เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงสรงศพและเครื่องประกอบเกียรติยศ และทรงรับไว้ในพระบรมราชนุเคราะห์โดยตลอด ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในเวลา 17.00 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศาลา 2 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร