หน.ผู้ตรวจแรงงานมอบเงินแรงงานไทย61ราย

หน.ผู้ตรวจแรงงานมอบเงินแรงงานไทย61ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาทิตย์ อิสโม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือแรงงาน ที่เดินทางกลับจากประเทศลิเบีย ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ในวันนี้ ซึ่งมีแรงงานชาวหนองคาย ไปทำงานที่ประเทศลิเบีย 749 คน เมื่อเดินทางกลับมา ได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศแล้ว 411 คน ทางกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินให้แก่แรงงานชาวหนองคาย จำนวน 61 คน คนละ 15,000 บาท ในครั้งนี้ได้มอบเช็คเงินสด ให้กับแรงงานชาวหนองคาย จำนวน 31 คน ส่วนแรงงานที่เหลือ สามารถติดต่อขอรับเงินกองทุน ได้ทุกวันในเวลาราชการ โดย นายอาทิตย์ ระบุว่า รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย อย่างเต็มที่ และมีแรงงานไทย เดินทางกลับประเทศแล้ว 7,975 คน อยู่ในที่ปลอดภัยรอการอพยพกลับ 3,827 คน คงเหลือในลิเบีย 201 คน แม้แรงงานไทยส่วนใหญ่ ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลิเบีย แต่ยังต้องการเดินทางกลับไปทำงานอีก ซึ่งต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อน ส่วนแรงงานที่ไม่ประสงค์กลับไปทำงานที่เดิม ทางกระทรวงแรงงาน ได้จัดหาตำแหน่งงานไว้รองรับแล้ว