ชื่อผู้เข้ารับสรรหาเป็นสว.117องค์กรแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการในการสรรหา ส.ว. กล่าวถึงการรับสมัคร ส.ว.สรรหา ในวันนี้ ว่ามีองค์กรภาคต่างๆ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาจำนวน 117 องค์กร ประกอบไปด้วย ภาคเอกชน 41 องค์กร ภาคอื่น 29 องค์กร ภาควิชาการ 19 องค์กร ภาควิชาชีพ 14 องค์กร และภาครัฐ 14 องค์กร โดยในวันนี้ถือเป็นวันที่ 14 ของการรับสมัคร มีองค์กรเสนอรายชื่อบุคคลทั้งสิ้นแล้ว 520 องค์กร

อย่างไรก็ตาม นายสุทธิพล กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ซึ่งขั้นตอนต่อไปภายหลังจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะรวบรวมรายชื่อองค์กร และรายชื่อบุคคล ที่ได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 16 มี.ค. นี้ เพื่อดำเนินการสรรหาตามกรอบระยะเวลาต่อไป